اخبار اجتماعی » امتحانات داخلی دانش‌آموزان اهل سنت در روز یکشنبه لغو شد