اخبار اجتماعی » امتحانات داخلی دانش‌آموزان 4 و 8 خرداد برگزار نمی‌شود