اخبار ورزشی » باشگاه صنعت نفت آبادان مذاکره با مهدی تارتار را تکذیب کرد