اخبار ورزشی » همه می خواهند بمانند!/ صحبت های جدی بازیکنان مختلف رئال برای ماندن!