اخبار ورزشی » گزارش تصویری/ تبلیغات وینیسیوس در ژاپن